YDINARVOT

Tranterin perusarvot

PERUSARVOJA

Yritykselle ja sen kulttuurille ovat ominaisia ydinarvot, jotka heijastavat sitä, mikä on Tranterille todella tärkeää. Ne ovat strategiamme ankkuri, ohjaavat päätöksentekoa ja toimintaa ja varmistavat eettiset liiketoimintatavat.

Responsiivinen 

  • Vastaamme globaaleihin markkinoihin paikallisella ketteryydellä, luomme innovatiivisia tuotteita ja innostavia työpaikkoja.
  • Tarkoituksenamme on ylittää asiakkaiden odotukset hyödyntämällä tiivistä yhteistyötä ja monipuolista ongelmanratkaisua.

Huolehtiva

  • Olemme voimaantuneita ja eettisiä ihmisiä, jotka toimivat rehellisesti.
  • Hoidamme vastuualueemme ja asiantuntemuksemme uteliaasti ja kunnioittavasti, mutta turvallisuus on aina etusijalla.

Sitoutunut

  • Olemme omistautuneet työntekijöillemme, asiakaspalvelulle ja tuotteillemme.
  • Osoitamme tämän henkilöstön kehittämisellä, jatkuvilla investoinneilla, oikea-aikaisilla toimituksilla ja tuotteidemme elinkaarella, ja noudatamme kestäviin ratkaisuihin keskittyvää lähestymistapaa.