KESTÄVÄ KEHITYS

KESTÄVYYS

Nykymaailmassa pääomaa, materiaaleja ja energiavaroja on niukalti, mutta Tranterin teknologia säästää niitä kaikkia. Esimerkiksi jotkin uusimmista levymalleistamme antavat uuden merkityksen optimoidulle lämmönsiirrolle ja paineen laskulle.

 • Entistä parempi terminen hyötysuhde
 • Pienentyneiden pumppauskustannusten aikaansaama energiansäästö
 • Optimoidut leikkausjännitysarvot likaantumistaipumuksen minimoimiseksi
 • Huollon tarpeen ja seisokkien minimointi
 • Lue lisää optimoidusta lämmönsiirrosta ja paineen laskusta

Suurikokoisia levyjä sisältävien lämmönvaihdintemme tiivis sisääntuloväylä mahdollistaa erittäin taloudellisen lämmön talteenoton. Lyhyen viipeen ja suuren lämmönsiirtokertoimen ansiosta lämmönvaihtimemme reagoivat nopeasti, mikä on hyödyllistä sekä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointisovelluksissa että prosessisovelluksissa.

Tranter tarjoaa asiakkailleen luovia tapoja hyödyntää jätevirtojen lämpöenergiaa tai käyttää lähellä olevia ”vapaita” jäähdytysvesilähteitä. Joitakin monista strategioistamme ovat:

 • Keskenään tai ristiin vaihtavat vaihtimet pystyvät vaihtamaan lämpöä kahden prosessivirran välillä.
 • Sähköjärjestelmissä on lisälauhdutuskapasiteetti, joka pienentää ulostuloa alentavaa vastapainetta höyryturbiinigeneraattoreissa.
 • Poistokanavalla varustetut hydrogeneraattorijäähdyttimet
 • Geotermiset binäärisyklivaihtimet
 • Geotermiset lämmitys-/jäädytyslämpöpumpun vaihtimet
 • Vapaiden jäähdytyslähteiden vaihtimet
 • Aurinkokeräinten eristysvaihtimet

Kun käytettävissä on lämmitys- tai jäähdytyslähde, sitä voidaan hyödyntää Tranterin ansiosta. Tämä säästää energiaa ja viime kädessä vähentää päästöjä.