Levylämmönvaihtimet kemialliseen käsittelyyn

Hapon jäähdytys, liuotteiden erottaminen ja kondensointi, reaktorin säätö, uudelleenkeittäminen, hartsin lämmönsäätely, emäksen tuotanto ja kehittynyt lämmön talteenotto ovat esimerkkejä Tranterin levylämmönvaihdinten käyttökohteista.

Tehokkaan levylämmönvaihtimen tuomat edut:

  • Kompakti ja kevyt ratkaisu helpottaa kapasiteetin lisäämistä.
  • Kompaktista ratkaisusta on etua myös silloin, kun tarvitaan runsasseosteisia materiaaleja, sillä hinta on silloin edullisempi ja käyttöönottoaika lyhyempi.
  • Tarkka prosessinohjaus kuorman vaihdellessa lyhyen viipeen ja nopean lämpövasteen ansiosta.
  • Erittäin suuret lämmönsiirtonopeudet ja lämpötilaero vain 1°C.
  • Likaantumista ja hilseilyä vähentävä voimakas sisäinen pyörre pidentää huoltovälejä.
  • Erittäin mukautuva terminen pituus takaa erinomaisen suorituskyvyn keitto-, haihdutus- ja lauhdutussovelluksissa.
  • Runsaasti erilaisia käyttökohteita biotieteistä kuluttajakemikaaleihin, mikä kertoo kehittyneestä teknologisesta osaamisesta.

TAPAUSHISTORIAT

Aggressiivisten olosuhteiden puolustaminen käytetyn öljyn kierrätyksessä

Ratkaise tiivisteiden tuhoutuminen orgaanisesta kiinnittistä ruiskuvaluprosesseissa

Lämpövasteen parannukset reaktorin ohjaussilmukaissa

Paranna siirtoa ja vähennä huoltotaakkaa liuotinjäähdyttimillä

Lämmön talteen saaminen sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksessa

Typen ja syngasinvaihtimet