Levylämmönvaihtimet uusiutuvan energian tuotantoon

Yksi Tranterin levylämmönvaihdinten käytön merkittävistä eduista on terminen hyötysuhde uusiutuvia polttoaineita valmistettaessa. Kun siihen lisätään vielä erittäin vähäinen likaantuminen ja hilseily, kestävyys, pitkä käyttöikä, kompakti koko ja helppo huollettavuus, tuloksena on lyömätön tuote.

Tranterin levylämmönvaihtimet soveltuvat erityisesti biopolttoaineiden tuotantoon:

  • Suuret virtausnopeudet
  • Suuret hiukkaspitoisuudet
  • Kaasufaasien virtaukset

Laitteiden suorituskyky on erinomainen ja polttoainekustannukset pienenevät laitteiden tehokkaan lämmönsiirron ansiosta. Tranterin lämmönvaihdinten valitseminen uusiin laitoksiin tai jälkiasennuksiin on keskeinen keino pienentää käyttökustannuksia

Kehittyneen levyteknologiamme ansiosta pysyt kehityksen kärjessä, olipa kyseessä lämmitys, jäähdytys, lauhdutus, laitteiston lämpösuojaus tai käyttökohde, joka asettaa korkeat vaatimukset paineen, kuumuuden tai syöpymisen kestolle.


TAPAUSHISTORIAT

Levylämmönvaihdin jäähdyttää turbiinin päälaakerit Espanjan aurinkovoimalaitoksella

Levyhyötysuhde muuntaa maksimaalisen maalämmön sähköksi

Saavuta täydellinen kondensaatio energian säästämiseksi ja siirtonopeuden lisäämiseksi

Jäähdyttimet ohjaavat prosessin laatua, estävät hajoamista ja suojaavat laitteita

Ylijäämälämmön käyttö höyrynkulutuksen vähentämiseen biopolttoaineiden tuotannossa