Speak Up – Whistleblowing

Tervetuloa Tranterin whistleblowing-sivulle. Tätä ilmoituskanavaa voidaan käyttää ilmoittamaan epäillyistä tai havaituista lain tai Tranterin ydinarvojen ja käytäntöjen rikkomuksista.


Miten raportti tehdään:

Henkilökunta

Kehotamme sinua ilmoittamaan asiasta esimiehellesi tai vaihtoehtoisesti seuraavalle esimiehelle, henkilöstöpäällikölle, talousvalvojalle, liiketoiminnan vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle organisaatiolle tai sisäiselle tarkastukselle.
Vakavissa rikkomustapauksissa, joissa sisäinen raportointi ei ole mahdollista, voi tehdä nimettömän ilmoituksen ilmiantopalveluun: WhistleB, Whistleblowing Centre Tranter.

Ulkoiset sidosryhmät

Henkilöitä, joiden kanssa Tranterilla on liiketoiminta- tai yhteiskuntasuhde, kannustetaan puhumaan ja ilmoittamaan kaikista havaituista lain tai Tranterin perusarvojen ja -periaatteiden rikkomuksista. Tavallisesti ensimmäinen toimintatapa on ilmoittaa asiasta asianomaisen paikallisen Tranter-yhtiön toimitusjohtajalle.
Vakavissa rikkomustapauksissa, joissa edellä mainittu raportointi ei ole mahdollista, voidaan tehdä nimettömänä ilmoitus ilmiantopalveluun: WhistleB, Whistleblowing Centre Tranter.

Maakohtaiset lait

Huomaa, että väärinkäytösten paljastamista koskeva lainsäädäntö vaihtelee huomattavasti maittain.  Ilmiantajilta kysytään, missä maassa he tekevät ilmoituksen. Tranterin whistleblowing-prosessi toteutetaan kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti – jotkut maat rajoittavat tietyntyyppisiä (tai kaikkia) ilmoituksia, jolloin kaikki puhelun tallenteet poistetaan tietokonejärjestelmistä ja kirjallisista tallenteista.